w atrakcyjnych cenach
Skontaktuj się

+ 48 58 732 79 86

[email protected]

+ 48 603 114 275

Pon - Pią: 08:00 - 17:00

Tłumacz

Kategorie
Wizyty
Visits today: _

Spedycja

Spedycja  i transport morski to najogólniej rzecz ujmując zbiór działań, których celem jest organizacja przewozu towaru, również transport kontenera. Konieczność wypracowania definicji terminu spedycja w ramach istniejących systemów logistycznych i transportowych spowodowana była dwoma czynnikami. Po pierwsze, są to kwestie handlowe, gdzie podstawową przesłanką ukucia definicji jest potrzeba rozdzielenia się praw własności towaru (np. kontener transport) od podjęcia się wykonawstwa usługi jego dystrybucji. Po drugie istotna jest funkcja przewoźnika (czynnościowa). W spedycji przewoźnik reprezentujące struktury podażowe na  rynku usług TLS, natomiast  inne funkcje pełni  zamawiający usługę przewozu, który reprezentuje struktury popytowe rynku usług spedycyjnych.

Zgodnie z najpopularniejszymi interpretacjami prawnymi Spedytorem jest osoba prawna (firma) lub fizyczna (przedsiębiorca), której celem jest organizowanie przewozu ładunków. Spedytor określone wynagrodzenie świadczy usługi spedycyjne w transporcie morskim na rzecz innych osób prawnych lub fizycznych lub też na potrzeby własne. Spedytor jest organizatorem przewozu, transportu kontenera, odpowiada za niego do strony formalno-prawnej, np. wystawiając dokumenty spedycyjne ( lub też listy przewozowe w zależności od użytego do konener-transportu środka przenoszenia) W codziennej praktyce transportowej mianem Spedytora określa się przedsiębiorstwa spedycyjne.

W innego podejścia Spedycja jest definiowana jako każda działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu przewozu ładunków na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej i na wykonaniu grupy czynności dodatkowych, wynikających ze szczegółów  zlecenia.

Należy pamiętać, że Spedycja obok transportu i logistyki jest jednym z elementów branży TSL (transport-spedycja-logistyka).

Spedycja, jak każda działalność gospodarcza, podlega wielu klasyfikacjom. Również w transporcie morskim. Dotyczy to także usług transport kontenera i kontener transport. Na przykład wyróżnić można spedycję będącą usługą materialną oraz spedycję będącą świadczeniem nieodpłatnym.

Pierwsza z nich, z przeznaczeniem  na sprzedaż, ma charakter działalności publicznej, do której dostęp, zgodnie z zasadami rynkowymi, nie może być ograniczany. Z usługi spedycyjnej może korzystać każdy uczestnik rynku. Natomiast Spedycja jako świadczenie nieodpłatne jest elementem szerszego procesu gospodarczego, do którego dostęp ma wyłącznie jego bezpośredni wytwórca. Wywołuje on wówczas działanie spedycyjne, jednak zamyka się ono w ramach organizacji wykonującej pewien szerszy produkt finalny. W praktyce gospodarczej spedycja taka ma nazwę spedycji własnej.

Z punktu widzenia złożoności procesu spedycyjnego (włączając w to relacje: transport kontenera i kontener transport) istotnym podziałem tej działalności jest wyodrębnienie:

  • spedycji gałęziowej
  • spedycji intermodalnej

Spedytor organizując czynności przemieszczania, staje się odpowiedzialny za wykonanie na rzecz przesyłki:

  • dowozu,
  • odwozu,
  • przewozu,
  • załadunku,
  • wyładunku,
  • przeładunku.