w atrakcyjnych cenach
Skontaktuj się

+ 48 58 732 79 86

[email protected]

+ 48 603 114 275

Pon - Pią: 08:00 - 17:00

Tłumacz

Kategorie
Wizyty
Visits today: _

Transport

Zadania konosamentu w międzynarodowym handlu morskim.

Zadania konosamentu w światowym handlu drogą morską.

Transport morski ma współcześnie bardzo ważną rolę w światowym handlu, obsługując ponad 80 procent przepływu towarów na świecie jest on tak naprawdę jego kręgosłupem. Jednym z podstawowych dokumentów, które trzeba wypełnić przy tak naprawdę każdym morskim transporcie jest konosament,znany także jako morski list przewozowy lub z angielska Bill of Lading. W wolnej interpretacji będzie on oznaczał potwierdzenie załadowania
ładunku na statek, i stanowi dowód wysłania zakupionych towarów w podróż morską. Podczas transportu morskiego towar umieszczony na statku znajduje się pod opieką armatora, a w miejscu odbioru jest on wydawany właścicielowi listu przewozowego. Sam konosament uznawany jest zaJakie znaczenie ma konosament w światowym handlu drogą morską papier wartościowy reprezentujący produkty, dzięki czemu często jest on obiektem transakcji handlowych, nie ma problemów żeby go kupować albo sprzedawać, ale również przekazywać przy użyciu cesji. Niezwykle istotną cechą tego dokumentu jest to, że nie będzie on żadną umową przewozu towarów, jest tylko i wyłącznie oficjalną formą potwierdzenia przyjęcia towaru na trasie, jaka jest w nim opisana.Morskie listy przewozowe najczęściej się wystawia w paru sztukach, a każdy z nich jest oryginałem dokumentu,z reguły jest stosowane rozwiązanie z trzema oryginałami. W wielu przypadkach sporządza się również jakieś kopie, jednak za ich pomocą nie można w żaden sposób dysponować ładunkiem. Bill of Lading jest wystawiany i podpisywany przez posiadające upoważnienie od przewoźnika, armatora lub spedytora osoby, a później po opłaceniu wszystkich należności przekazuje się go właścicielom ładunku. Przy transporcie oceanicznym nie praktykuje się transportu listów przewozowych razem z ładunkiem na kontenerowcu, z reguły przesyła się je do odbiorców pocztą kurierską,przy krótkich trasach niekiedy używana będzie do tego poczta kapitańska. Bardzo ważne jest dokładne pilnowanie całej dokumentacji, ponieważ w sytuacji zniszczenia lub zagubienia Bill of Lading wydanie towaru będzie zatrzymane. Procedury w takich sytuacjach są długie i skomplikowane, dlatego też należy dokładać wszelkich starań, aby nic nie zaginęło.

Nowiutkie suwnice aktualnie w drodze do BCT

Nowiutkie suwnice aktualnie w drodze do BCT .

Już niedługo w BCT przybędą dodatkowe nowe suwnice nabrzeżowe (STS). Urządzenia są transportowane statkiem Zhen Hua 27, jaki dopłynie do Gdyni w przybliżeniu 25.06.2015 roku.Nowiusieńkie suwnice będą identycznymi rodzajami, jak te, które BCT zakupił w styczniu tego roku. Opisuje je rozciągłość wielkości 48 metrów szacując od nabrzeża do burty statku. Umożliwi to Bałtyckiemu Terminalowi Kontenerowemu obsługiwanie jednostek o 19 stopniach kontenerów na pokładzie.
Nowiutkie suwnice aktualnie w drodze do BCT
Oznacza to, że jesteśmy gotowi do obsługi kontenerowców o wielkości do 14 tys. TEU – mówi Michał Kużajczyk, rzecznik prasowy Bałtyckiego Terminala Kontenerowego. Nabycie pionierskich suwnic jest częścią projektu inwestycyjnego o wartości powyżej 200 milionów złotych, z których znaczna część pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Inwestycje i zakupy wyposażenia pozwolą na podniesienie możliwości przeładunkowej BCT o połowę.Jednocześnie, razem z Zarządem Morskiego Portu Gdynia, prowadzona jest unowocześnienie terminala kolejowego Bałtyckiego Terminala Kontenerowego mieszcząca m.in. przedłużenie istniejących torów, co zezwoli na jednoczesną obsługę do 3 składów całopociągowych. Jest to o tyle ważne, że od kilku lat dostrzec wolno wzrastający udział przeładunków kolejowych w całościowej liczbie działań prowadzonych w BCT – podtrzymuje się on na poziomie więcej niż 35 proc., nierzadko przewyższając 40 procent.Z początkiem marca wprowadzono dodatkowo system informatyczny EDI, jaki umożliwia na przyspieszenie obiegu informacji pomiędzy BCT a jego petentami. Implementowany jest zarówno system pozycjonowania kontenerów, co pozwoli na podwyższenie prędkości przeładunków.

Te wszelkie inwestycje pozwalają nam prędzej obsługiwać kontenerowce . Dzięki temu łatwiej będzie nam zdobywać nowych zleceniodawców. Jesteśmy również przygotowani na dalsze zmiany na rynku, w tym przeładowywanie coraz większych jednostek. W ciągu 2-3 lat ukończone będą inwestycje własne, jak i całego portu, by móc przyjąć takie jednostki – mówi Michał Kużajczyk.

źródło: gospodarkamorska.pl

Demurrage – zmora importera part I

Demurrage o owym, że w przewozie morskim ważny jest czas, wie niejeden importer. Kupowany ładunek, ma być przekazany w ustalone miejsce w ustalonym czasie, tak aby akceptowalna była realizacja szerszego etapu dostaw.

Demurrage niestety, niebezpieczeństwa opóźnień w interesie morskim nie da się nigdy w pełni ustrzec się.

Często jego przyczyny spoczywają po stronie eksportera czy spedytora (spóźnienie statku oceanicznego i poślizg na załadunek na statek dostawczy; opóźnienia w przygotowaniu ładunku po stronie eksportera – brak tzw. cargo ready, deficyt miejsc u armatorów czy należytego zaangażowania przedstawicieli, etc.). Opóźnienia pojawiają się przecież także i po stronie odbiorców, co bezpośrednio wiąże się z problematyką opłat demurrage.

W transporcie kontenerowym, przewoźnik przypuszcza zwykle tzw. czas wolny od opłat za demurrage i detention. W okresie tym, armator nie nalicza żadnych kolejnych należności za eksploatację kontenera, zapewniając nabywcy czas na spokojne zorganizowanie transportu, wyładunek towaru i oddania sprawnego kontenera armatorowi, w miejsce przez niego wskazane.

Demurrage nalicza się w przypadku, gdy odbiorca nie weźmie kontenera w określonym terminie, zaś detention, gdy kontener weźmie, ale nie zda go w czasie. Z mojejpraktyki wynika, że w wyższym stopniu dotkliwym dla odbiorcy problemem jest demurrage.

Demurrage - koszmar importera part I

Skąd wiadomo ile dni daje odbiorcy armator? Informacja taka wiadoma jest przy awizacji kontenera. Wraz z awizacją otrzymuje się instrukcję, która w wypadku skorzystania z usług przewoźnika, winna być podana odbiorcy, wraz ze wskazówkami w jaki sposób demurrage jest naliczane. Wielkość demurrage zależy od rodzaju kontenera (różne stawki za 20’ i 45’, a także kontenery chłodnicze tzw. reefery). Stawki zmieniają się również wraz z upływem następnych dni (np. 1-4 dni to kwota 15 EUR per doba, ale już ponad 6 dni 40 USD. Niektórzy armatorzy podkreślają wyraźnie, że dni wolne naliczane są od dnia następującego po dniu dotknięcia placu w porcie .

Trzeba więc dokładnie stwierdzić kiedy kontener znalazł się na placu w porcie przeznaczenia, tzn. kiedy pozostał wyładowany (karta kontenera). Zdarza się niestety, że spedytorzy czy agenci nie powiadamiają dokładnie importera o dacie wyładunku kontenera, co jest w dalszym ciągu przyczyną kilkunastu napięć.

Normą jest wszak, że importer nie powinien opóźniać z przyjęciem towaru, gdyż po upływie czasu wolnego od obciążeń koszty (demurrage, opłaty za składowanie na placu, opłaty za manipulację kontenerem etc.) narastają każdego dnia w dużym tempie, a do momentu ich opłacenia, towar nie zostanie przekazany. W takiej sytuacji, również spedytorowi, jak i armatorowi (jego agentowi) przysługuje ustawowe prawo zastawu na towaru. Nie ma raczej sposobności ominięcia tego problemu „na skróty”. Im prędzej koszty zostaną zapłacone, tym lepiej.

więcej w cześci drugiej :

Największy kontenerowiec w dziejach gdyńskiego portu.

Największy kontenerowiec w historii gdyńskiego portu.

W piątek rano do nabrzeża Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego zacumował MSC Charleston – największy kontenerowiec w przeszłości gdyńskiego portu. Szacujący więcej niż 320 metrów statek jest równocześnie najdłuższym statkiem jaki do tej pory obsługiwano w Gdyni.

MSC Charleston skonstruowany został w 2006 w koreańskiej stoczni Hanjin Heavy Industries ma pojemność niespełna 8100 TEU (jednostka równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp) – dla porównania, dotychczasowy rekordzista, podobnie obsługiwany w BCT, MSC Krystal miał kubaturę 5 762 TEU. Jednocześnie, statek o rozciągłości 324m i szerokości 42 jest najdłuższym i jednym z największych, które do tej pory gościły w Gdyni.

MSC Charleston przybył do Gdyni z Kłajpedy na Litwie i pozostanie w porcie przez około dobę. W tym okresie przemieszczonych zostanie ok. 1,5 tys. kontenerów a statek uda się w kolejny rejs do Antwerpii w Belgii.

Wizyta tak znaczącego kontenerowca to dodatkowy dowód na to, że pomimo wahań rynkowych wciąż istnieje zapotrzebowanie na obsługę w Gdyni statków dalekomorskich – oświadczył Krzysztof Szymborski, prezes BCT Gdynia. Największy kontenerowiec w dziejach portu Gdynia.

Projektowane na kolejne lata przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia rozbudowa obrotnicy portowej oraz zwiększenie głębokości kanału portowego do 15,5 m pozwoli to na obsługiwanie statków o pojemności do 12-13 tys. TEU – a więc takich, jakie stanowią trzon dzisiejszej flotylli kontenerowców pełnomorskich.

Bałtycki Terminal Kontenerowy z siedzibą w Porcie Gdynia, rozpoczął przeładunki kontenerów w 1979 roku. Jest nie jednym z najogromniejszych terminali w regionie Bałtyku i drugim, co do wymiarów terminalem kontenerowym w naszym kraju. Przeszedł w prywatne ręce w 2003 roku. Rekord w przeładunkach zanotowano w 2007 roku, kiedy obroty BCT wyniosły 493 860 TEU. Roczne możliwości przeładunkowe sięgają 750 000 TEU, a możliwa zdolność przeładunkowa wynosi 1,2 mln TEU. Firma angażuje obecnie 300 pracobiorców i kontroluje 23% polskiego rynku przeładunków kontenerowych. Spółka jest w należytej formie finansowej, jest też znaczącym i poważanym pracodawcą w Gdyni i Trójmieście. BCT dyktuje korporacyjny, portowy „benchmark” w zarządzaniu terminalem oraz w standardzie świadczonych usług. Bałtycki Terminal Kontenerowy obsługuje zdecydowaną większość towarów skonteneryzowanych w stosunkach morskich w kraju.

źródło BCT

Wywóz towarów bezpośredni

Wywóz towarów bezpośredni

Interesy jakie zawierane są między zdobywającymi a wyprzedającymi jeśli chodzi o działania międzynarodowe, zarówno import jak i eksport mogą być realizowane w sposób bezpośredni, jak i w sposób pośredni. Przyjrzyjmy się bliżej tematowi eksportu bezpośredniego. Co to takiego oraz na czym taki eksport artykułów bazuje? Analizy wykazują, że w ostatnim czasie o wiele więcej osób eksportuje towary w sposób bezpośredni aniżeli w sposób pośredni, czyli poprzez firmy pośredniczące. Przede wszystkim dzieje się tak właśnie dlatego, że załatwiając wszelkie sprawy samodzielnie oraz dogadując się z importerem jest po prostu taniej- naturalnie dla importera. Nasze ceny z reguły pozostają takie same, jakkolwiek ten kto sprowadza nie musi wnosić opłaty na przykład osobie pośredniczącej w transakcjach, która przecież też musi coś z tego mieć. Bardzo w wielu przypadkach towary, na jakie decydują się ludzie to towary należące do kategorii dóbr inwestycyjnych. To niezwykle często jest powiązane ze świadczeniem profesjonalnych usług takich jak choćby konserwacje czy naprawy, a wtenczas znacznie Wywóz towarów bezpośredni porządniej jest posiadać bezpośredni kontakt producentem.
Prócz tego, jeśli chodzi o eksport towarów za granicę morzem, albowiem w taki sposób się to właśnie w większości wypadków odbywa (ze względu na cenę przede wszystkim) bezpośredni kontakt ma niesłychanie gigantyczne znaczenie jeszcze z innego powodu. Z jakiego? Gra toczy się mianowicie o fakt, że handel materiałami z reguły odbywa się na tak nazwany kredyt. Oprócz tego jeśli chodzi o drogę dystrybucji materiałów, to tutaj bardzo duże znaczenie mają oczywiście jak najniższe koszty, biorąc pod szczególną uwagę stosunek wydatków na przykład do sprzedawania z udziałem pośredników, którzy liczą sobie bezsprzecznie swoją marżę. Żeby niemniej jednak takie towary móc eksportować, aby taki eksport w ogóle był możliwy nieodzowne jest stworzenie w głównej mierze dobrych podstaw definiowanych mianem podstaw organizacyjnych, w konkretnym przedsiębiorstwie. Jeżeli eksportuje się mniejsze towary to problem jest znacznie mniejszy, kiedy jednak chodzi o pokaźniejsze rozmiary to potrzeba już znacznie więcej pracy. Niestety wszystko ma swoje walory i minusy, w przypadku bezpośredniego eksportu czy importu ryzyko jest znacznie większe niż w wypadku pośrednika.

Import produktów i duża sprzedaż

Import produktów i duża sprzedaż

Nastawiając się na obszerne zyski wolno w głównej mierze zastanowić się czy nie prawidłowiej jest od razu popłynąć na głęboką wodę. Jak najbardziej ta głęboka woda to odnośnik do dyscypliny gospodarki, jakim jest handel zagraniczny. Handel wewnętrzny na pewno nie daje tyle możliwości, co umożliwia to tak wiele państw, które mogą skupować określony produkt na masową skalę. Handel zagraniczny powinien bardzo porządnie prezentować wszelkiego rodzaju zapotrzebowanie krajów. Jakim sposobem wiadomo rynek internacjonalny, jest ogromny w różnorodności, nie tylko sprzedawania ale też skupowanie wskazanych towarów może być zyskowne, jeśli dalej się to sprzeda w odniesieniu handlu wewnętrznego. Z pewnością każdy gruntownie wie, że nic tak nie podkreśla szczegółów poprawnego kupca czy także sprzedawcy, jak prestiżowa firma, logo firmy i obeznanie na rynku światowym. Podbijając rynek światowy, można przeistoczyć się ze normalnego obywatela w w gruncie rzeczy nadzwyczaj Import produktów i duża sprzedażsłusznego przedsiębiorcę o wielomilionowych zyskach. Trzeba tylko wiedzieć, w co zainwestować oraz kiedy.
Jeżeli już odnajdziecie towar w jaki chcecie zainwestować prawidłowo jest dowiedzieć się co wypada konkretnie zrobić oraz jakie ma się możliwości. Bardzo dobrą opcją jeżeli chodzi o import są bezsprzecznie pośrednicy a najporządniej tacy, którzy oferują transport intermodalny. Wówczas towary sprowadza się przez kontenery czy tak zwane terminale kontenerowe, takie jak BCT, DCT, GTC. Dlaczego? Bowiem nie dosyć, że ściągną oni dla nas cały kontener w w zasadzie porządnej cenie, to jeszcze zadbają o rozładunek oraz bezsprzecznie o to, by wszystko znalazło się tam gdzie chcemy, innymi słowy pod drzwiami domu lub firmy. Ekonomia handlowa jest oparta na zasadzie arenie zbytu. Jeżeli ktoś ma zachwycający pomysł na biznes, wychodzi vis-a-vis oczekiwaniom ewentualnego konsumenta, może, bo próbować swoich sił w handlu. Handel wewnętrzny jak wiadomo, odbywa się wewnątrz kraju, ale dopiero handel zagraniczny daje dopiero istotne zyski. Jeśli ma się odpowiedni pomysł na towar, który nie tylko będzie nadzwyczaj potrzebny, ale również, co najistotniejsze dosyć atrakcyjny w większości krajach, wolno liczyć na powodzenie. Trzeba jednakże pamiętać, aby gruntownie zadbać o każdy element bądź odnaleźć firmę, która wie co oraz jak i o wszystko zadba a my nie będziemy musieli się niczym troskać.

Zagraniczne przedsiębiorstwa

Zagraniczne przedsiębiorstwa

Zagraniczne inwestycje są z pewnością dobrem materialnym, o których fantazjuje nie jeden przedsiębiorca. To właśnie dzięki za wszystko oraz wprowadzeniu swoich artykułów na rynek międzynarodowy, naturalnie poprzez ciężkie potyczki, może wzbogacić się na niesłychanie gigantyczną skalę, jeśli dany towar będzie znacznie bardziej dostępny, lepszy od pozostałych. Handel zagraniczny nie jest znany od dziś. Jego zalążki sięgają bardzo odległych czasów, gdzie jeszcze w średniowieczu prowadzone pozostały wymiany towarowe. Jest to logiczne, jeśli jeden kraj posiada surowiec, czy towar w nadwyżce może go z zyskiem sprzedać, za co wolno polepszyć nie tylko stan ogólny takiego kraju. Ważne jest, aby zdołać bardzo prawidłowo przedstawić swoje najlepsze wartości. Jeżeli ma się szansę dryfowania na rynku międzynarodowym, wolno być nastawionym na zysk, jeżeli dany szczegół sprzeda się w słusznym nakładzie. Zagraniczne przedsiębiorstwaZagraniczne inwestycje na pewno nastawione są na duży zysk o ile jest to w ogóle możliwe. Poprzez niektóre gałęzie handlu, nie jeden przedsiębiorca niesłychanie się wzbogacił.
W związku z tym coraz więcej osób decyduje się na kupiectwo, coraz więcej postaci eksportuje towary jak i naturalnie importuje. W jaki sposób to jednakże robią? Wolno to zrobić lub osobiście, organizując wszystko na własną rękę czy też po prostu decydując się na jednostkę, która się tym zajmie a my będziemy tylko opłacać. Jest to korporacja pośrednicząca, tak zwany pośrednik. W jaki sposób jednakże może się to odbywać? Albo drogą morską albo lotniczą. Droga lotnicza ma niezmiernie wielkie atuty, niestety należy za to odpowiednio zapłacić. Wybierając transport lotniczy towary będą u nas szybciej, ale prawdopodobnie w mniejszej ilości a nawet jeżeli w takiej samej to niestety cena transportu będzie ogromna w stosunku do transportu morskiego. Warto jednak jeśli komuś najzwyczajniej w świecie zależy na czasie. Wszystko zależy od pragnień konkretnej osoby. Grunt to jednakże zakupić tanio oraz zbyć drogo.

Widoczny każdego dnia transport intermodalny

Widoczny każdego dnia transport intermodalny

Esencją handlu zagranicznego jest ogólnie eksport, import a również zamiana. Nic tego bardziej nie uwidocznia. Dużo osób postanawia przeistoczyć własne firmę oraz wkroczyć na estradę międzynarodowego handlu. Dzięki temu wolno znacznie pomnożyć swoje zyski, ciesząc się przede wszystkim znacznie większym gronem konsumentów. Jak wiadomo, Europa jest niesłychanie różnorodna, wobec tego znacznie łatwiej jest odnaleźć odbiorców, którzy zadowolą się konkretnym produktem, mimo to że w innej części danego kontynentu nie będzie maiło to absolutnie żadnego zbytu. Warto, wobec tego bez ustanku podnosić swoje kwalifikacje, a już z pewnością uczyć się języków. Bez tego raczej ciężko być solidnym sprzedawcą, nastawionym na ogromny zysk. Istotą handlu jest również porozumienie między kontrahentem a sprzedawcą. Jeżeli nie ma porozumienia, nie ma należytego komunikatu, nie ma dyspozycji sprzedaży, jest to oczywiste. Na targach międzynarodowych są wyprzedawane przeróżnego rodzaju towary, można się targować, od nas zależy, co nabędziemy oraz w jakiej cenie..Widoczny każdego dnia transport intermodalny Nie trzeba zapominać jednakże jeszcze o jednej ważnej kwestii, jaka ma wydźwięk zarówno jeżeli chodzi o eksport jak i o import. Załóżmy, że pragniemy coś sprowadzać drogą morską, bo jest to droga najtańsza oraz najprawidłowiej się sprawdza. W takiej sytuacji wystarczy jedynie załatwić wymagane papiery oraz naturalnie zapłacić podatki oraz cło, które zazwyczaj nas nie ominie. Przyzwoicie, towary w kontenerze przypłynęły do Polski, ale co dalej? Tutaj właśnie kłania się transport kombinowany, innymi słowy dalsza część przygody, a w związku z tym usługa polegająca na transporcie różnorodnymi środkami przewozu do nas, wprost, z portu. Ma prawo się to odbywać dla przykładu pociągiem a może poprzez wyjątkowego kuriera. Całość jest przedmiotem uzgodnienia – wszystko zależy od firmy, z którą dogadamy się w sprawie takiego importu, bowiem jednak jest to wygodniejsze aniżeli kupno bezpośrednie, a oni wtenczas zaproponują nam rozwiązania dotyczące oczywiście transportu już w kraju.

Handel ogólnoświatowy artykułami spożywczymi

Handel ogólnoświatowy artykułami spożywczymi

Odnośnie handlu zagranicznego, można przede wszystkim pokazać różnorodnego typu aspekty, którymi jest kierowana ta dyscyplina gałęzi gospodarczej. Na pewno wszystko dopasowane jest z nadzieją na zysk. Zagraniczny handel jak bezbłędnie zdajemy sobie sprawę, bazuje na wymianie towarów pomiędzy narodami. Nie jest tak, że skoro jedno państwo świetnie sobie radzi bez handlu, poradzi sobie na stałe ze swoją pozycją.Handel ogólnoświatowy artykułami spożywczymi Z pewnością wypada brać pod uwagę, fakt zysków, ale też po części oraz strat. Jak łatwo wolno dojść do wniosku największy zysk odnoszą państwa wysoko rozwinięte, które najwięcej eksportują. W jaki sposób łatwo wolno przewidzieć, że kraje które są biedniejsze, dopiero są na etapie rozwijania się, najwięcej importują, a wobec tego więcej tracą niż zyskują. Importowana jest przede wszystkim żywność, paliwa, wyposażenia elektroniczne i nie tylko. Do tych krajów należy również Polska, która jak wiadomo na razie poziom zysków ma nieco mniejszy aniżeli prężnie rozwijające się firmy zagraniczne. Handel zagraniczny ma bardzo kolosalne znaczenie w obecnym świecie.
W jaki sposób jednakże ten handel się odbywa? Z reguły albo prze Internet czy też po prostu stacjonarnie, w sklepach. Nim jednakże do tego dojdzie nieodzowne jest przetransportowanie artykułów, jakie chcemy wyprzedawać lub ich eksport, ponieważ nieraz zdarza się, że też sprzedajemy za granicę. Jakim sposobem w następstwie tego tego dokonać? Do wyboru mamy w większości wypadków dwie opcje, te najbardziej atrakcyjne – tańsza wersja to oczywiście spedycja morska czyli droga morska Znacznie droższa ale szybsza wersja to bezsprzecznie droga powietrzna, inaczej eksport bądź import samolotami. Jeśli ma się zamiar coś nabyć dla siebie i zależy nam na czasie lub sprowadza się stosunkowo niewiele, to niejednokrotnie wybiera się właśnie drogę lotniczą. Jeżeli jednak chce się transportować więcej, w głównej mierze w ogromnych kontenerach, w owym czasie potrzebne jest wybranie drogi morskiej, przetransportujemy o wiele więcej oraz naturalnie taniej.

Specyfika przewozu intermodalnego

Specyfika przewozu intermodalnego.

Wgłębiając się w problematykę przewozu morskiego wolno poruszyć w samej rzeczy dużo tematów i tak w rzeczy samej właściwie nie ma im końca. Istnieje niesłychanie wiele ciekawych określeń w dziedzinie tego przewozu, jakim warto przyjrzeć się bliżej szczególnie, jeśli pragnie się zajmować przewozem czy też coś przewozić, zwłaszcza jeśli chodzi o import towarów, a jak wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego najwięcej importujemy z Azji, z Chin i Japonii.

Specyfika przewozu intermodalnego

Jednym z takich określeń, jakie warto jest zgłębić i zaznajomić jego specyfikę jest transport intermodalny. Co świadczy ten rodzaj transportu oraz kto powinien interesować się nim nieco bardziej? A więc transport kombinowany to nic innego jak rodzaj transportu, jaki dotyczy przewozu materiałów. Tu jednak istnieje pewna cecha specyficzna, która wywołuje, że transport ten różni się nieco od innych, a chodzi przede wszystkim o to, że transport multimodalny dotyczy transportu ładunków wykorzystując nie jeden typ transportu, ale więcej niż jeden. W tym wypadku najważniejsza jest jedna reguła, a to znaczy wykorzystanie tak oznaczanej jednostki ładunkowej – wyłącznie jednej, jednego rodzaju jednostki, z reguły jest to kontener lub ewentualnie tak oznaczanego nadwozia wymiennego. W trakcie transportu, na całej trasie nie wykonuje się jakichkolwiek przeładunków ani nie zmienia się przewozu. W jaki sposób wszystko, taki transport ma miarodajne wady jak oraz zalety, jednakże osoby zajmujące się transportem widzą w nim oczywiście tylko zalety oraz na tym należy się koncentrować. Do najważniejszych zalet transportu intermodalnego należy to, iż transport również bezpośrednio przyczynia się do obniżek kosztu pełnego procesu transportowania na skalę globalną. Do tego może on zezwolić na podwyższenie wariantów przewozowych, zwiększenie ilości tych wariantów. Co dalej? Taki transport ma prawo przyczynić się też do podwyższenia jakości profesjonalnych usług, do bardziej odpowiedniej do Twoich wymagań terminowości dostaw oraz szybkości. Do tego dochodzi zwiększona częstotliwość załadowywania, okazji załadowczych czy zmniejszenie ryzyka prawdopodobnych uszkodzeń ładunku. Taki przewóz ma w takim razie właściwie same zalety oraz nie posiada wad.